Nasilje nad ženama

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potrebno je da sve institucije u sistemu reaguju promptno, onog momenta kad im se žena javi, kako bi se spriječila eskalacija bilo kog oblika nasilja u ubistvo, kažu iz Centra ženskih prava.

Published On 09 Nov 2023