NASA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

NASA u sarad­nji sa drugim svemirskim agen­ci­ja­ma na Mjesec ide sa većim am­bi­ci­ja­ma i željom da se udare temelji za buduće kom­plek­sni­je mis­i­je i dal­ja puto­van­ja, na­jpri­je do Marsa.

blog by Jelena Milutinović
Published On 14 Dec 2022