Narodno pozorište Sarajevo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dani satire su sus­ret in­sti­tu­cionalne i neza­v­isne scene, snažnih i hrabrih glaso­va dram­skih pisaca ra­zliči­tih gen­eraci­ja i po­et­i­ka koji pro­pitu­ju društveno-poli­tičke okol­nos­ti un­utar ko­jih stvara­ju.

Published On 17 May 2022