Namještanje utakmica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Mel­bourneu se gov­ori o tome ko će stići do naslo­va pob­jed­ni­ka Aus­tralian Ope­na, ali i dal­je su ak­tuelne priče o nam­ješ­tan­ju meče­va.Bivši aus­tral­s­ki tenis­er os­uđen je za nam­ješ­tan­je, dok su jedan jučer­ašn­ji meč kla­dion­ice bloki­rale zbog neo­bično ve­likog bro­ja up­la­ta poza­mašnih novčanih iznosa. 

Published On 25 Jan 2016

Poli­ci­ja sum­n­ja da su uhapšeni sebi i drugi­ma prib­av­ili pro­tivpravnu imovin­sku ko­rist od 75.000 eura.

Published On 18 Mar 2015