Naftna industrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­je­na barela na lon­don­skom tržiš­tu po­tonu­la je prošle sed­mice 8,5 pos­to – na 78,57 dolara, dok je na amer­ičkom tržiš­tu barel po­jef­tinio 8,1 pos­to – na 73,77 dolara.

Published On 09 Jan 2023

Peking se okreće pre­ma Zal­je­vu, koji se sma­tra amer­ičkim ekonom­skim i naft­nim dvorištem, kako bi se nat­je­cao ko važne regi­je, ali i zbog toga što su zal­jevsko-amer­ič­ki odnosi ušli u fazu zahlađen­ja.

Published On 14 Dec 2022

Ci­je­na barela na lon­don­skom tržiš­tu pala je prošle sed­mice 11,1 pos­to, na 76,10 dolara, dok je na amer­ičkom tržiš­tu barel po­jef­tinio 11,2 pos­to, na 71,02 dolara.

Published On 12 Dec 2022

Za nared­nu god­inu Amer­ič­ka agen­ci­ja za en­er­getske in­for­ma­ci­je pred­viđa da će ci­je­na nafte Brent u pros­jeku biti 92,36 dolara po bare­lu.

Published On 08 Dec 2022