Naftna industrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ter­min­s­ki ugov­ori za naf­tu Brent osla­bili su 23 cen­ta, na 96,08 dolara po bare­lu, dok su oni za naf­tu West Texas In­ter­me­di­ate pali 28 cen­ti, na 90,22 dolara po bare­lu.

Published On 10 Aug 2022

Uvoz ruske nafte naftovodom na potezu is­točni Sibir – Tihi okean i tanker­i­ma iz ruskih luka u Evropi i na Dalekom is­toku po­ras­tao je u junu go­to­vo 10 pos­to u odno­su na isti pe­ri­od prošle go­dine.

Published On 20 Jul 2022

Saudi­js­ka Ara­bi­ja već go­d­i­na­ma uvozi rus­ki mazut, što sman­ju­je njenu potre­bu za pre­radom sirove nafte i os­tavl­ja joj više barela za pro­da­ju na među­nar­o­d­nim tržiš­ti­ma po višim ci­je­na­ma.

Published On 15 Jul 2022