Nacisti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tužitelji terete Jose­fa S. za „saučes­ništ­vo u okrut­nim i pod­muk­lim ubistvi­ma“, te da je po­ma­gao u „stvaran­ju i održa­van­ju uvje­ta opas­nih po živ­ot u kam­pu“.

Published On 07 Oct 2021

Bro­jke o tome ko­liko je ubi­jeno Roma tokom Dru­gog sv­jet­skog rata su ra­zličite, i kreću se od 500.000 ubi­jenih Roma i Sin­ta, do čak 1,5 mil­iona ubi­jenih.

Published On 12 Aug 2021