Muzika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Doku­men­tarac ‘YU gru­pa – Trenu­tak sna’ je priča o ben­du koji je nadživ­io zemlju po ko­joj je do­bio ime, ali i priča o porod­i­ci, jer prati braću Jelić koji se rađa­ju i odras­ta­ju za­jed­no sa Ju­goslav­i­jom.

Published On 02 Mar 2023

Stvaran­je Cen­tra za prouča­van­je izvođačke um­jet­nos­ti Davi­da Bowie­ja omogućit će prist­up kreativnom pro­ce­su muz­ičkog in­o­va­to­ra i kul­turne ikone.

Published On 28 Feb 2023

Sa Sara­jevom se Mi­lan vo­lio javno, a lju­di koji su ga slušali pod op­sadom mi­jen­jali su, kao u nje­gov­oj pjes­mi, dan za noć, trošeći ba­ter­i­je da iz krkl­ja­jućih zvučni­ka čuju loše vi­jesti.

blog by Bojan Tončić
Published On 23 Feb 2023