Muslimani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Diskrim­i­naci­ja mus­li­mana u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma po­rasla je za de­vet pos­to u 2021. u odno­su na god­inu rani­je, navo­di Vi­jeće amer­ičko-is­lam­skih odnosa.

Published On 26 Apr 2022

‘Kada bi nekom mag­i­jom bilo moguće izbrisati sve tragove ara­p­skog nasli­jeđa iz Por­tu­gala, naš et­nič­ki, kul­turni, fiz­ič­ki i ljud­s­ki pros­tor bio bi kom­plet­no dru­gači­ji’, tvr­di his­toričar Al­ber­to Alves.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 19 Apr 2022