Muammar Gadafi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proš­lo je četr­naest go­d­i­na od tog do­gađa­ja, s tim da i dal­je nosi poneš­to ra­zliči­ta tu­mačen­ja i in­ter­pretaci­je, s mno­go nepoz­nan­i­ca i tajni koje ga još uvi­jek prate.

Published On 31 Dec 2020