Mostar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gradon­ačel­nik Mostara Mario Ko­rdić, koji nije pris­ustvo­vao većem di­jelu sjed­nice, up­i­tao vi­jećnike je li ih sramo­ta i kakvu poruku šalju građan­i­ma.

Published On 31 Aug 2022