Mostar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grad Mostar priz­na­je da nema nov­ca za ob­novu rušev­ina, traži se po­moć viših nivoa, a od njih stiže is­tov­je­tan odgov­or – nov­ca za ob­navl­jan­je ruševnih zgra­da više nema.

Published On 23 Feb 2022

Osim u po­zoriš­tu, Aljić je znača­jne uloge ost­vari­vao u ser­i­ja­ma, fil­movi­ma i tv rekla­ma­ma.

Published On 20 Feb 2022