More

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021

Pot­puni ne­dostatak bilo kakve strate­gi­je i viz­ije razvo­ja tur­iz­ma na Jad­ranu pokazu­je samo da nam se tur­izam do­go­dio i da je Hrvats­ka – ‘kralji­ca sluča­jnog tur­iz­ma’.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 28 Sep 2021

Stvar je u tome da plaže na hrvatskom Jad­ranu mno­gi za­mišl­ja­ju kao neporočnu kulisu elitnog tur­iz­ma koji nikako da za­živi

blog by Miroslav Filipović
Published On 17 Aug 2021