Mjesec

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeku­je se da će se te­sti­ran­je sis­tema, koje je bilo pred­viđeno za feb­ru­ar, održati u rano prol­jeće u svemirskom cen­tru Kennedy na Flori­di.

Published On 03 Feb 2022