Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlast u Beogradu ima pri­jeku potre­bu da ima nepri­jatel­je koje će kriv­i­ti za sve svo­je prob­leme i neusp­je­he, plus one koje će ko­ris­ti­ti za bil­dovan­je vješ­tačkog pa­tri­o­tiz­ma i nakaradnog na­cional­iz­ma.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 29 Jul 2022

U slo­bo­darskoj srp­skoj javnos­ti Puti­nov pro­gon ruskih um­jet­ni­ka i ruske kul­ture os­ta­je go­to­vo neprim­jećen, ne izazi­va nikak­vo sveopšte zgraža­van­je, za­pra­vo se i ne tem­atizu­je.

opinion by Tomislav Marković
Published On 03 Jul 2022