Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U slo­bo­darskoj srp­skoj javnos­ti Puti­nov pro­gon ruskih um­jet­ni­ka i ruske kul­ture os­ta­je go­to­vo neprim­jećen, ne izazi­va nikak­vo sveopšte zgraža­van­je, za­pra­vo se i ne tem­atizu­je.

opinion by Tomislav Marković
Published On 03 Jul 2022