Milan Bandić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ki pre­mi­jer An­drej Plenković odba­cio je in­sin­uaci­je opozi­ci­je da je USKOK-ova ak­ci­ja pokrenu­ta tek nakon Bandićeve sm­r­ti, a sa či­jom je strankom HDZ bio u koali­ci­ji u za­gre­bačkoj Skupš­ti­ni.

Published On 01 Jul 2021