Mevlut Cavusoglu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mosk­va i Wash­ing­ton nisu is­punili obećan­ja da će os­ig­u­rati povlačen­je Je­dini­ca nar­o­dne za­štite iz sir­i­jskog pograničnog po­druč­ja, rekao je min­istar van­jskih poslo­va Turske.

Published On 13 Oct 2021

Planovi za iz­grad­nju Kanala Is­tan­bul neće ni na koji način ut­je­cati na para­me­tre pris­ust­va stranih po­morskih sna­ga u Crnom moru.

Published On 02 Jul 2021