Mediji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mis­cha Zverev će na Eu­rosportu za­mi­jen­i­ti Borisa Beck­era, koji je os­uđen na kaznu zatvo­ra u tra­jan­ju od 2,5 go­dine zbog prikri­van­ja stoti­na hil­ja­da fun­ti imovine nakon što je pro­glasio bankrot.

Published On 12 May 2022