Mario Pejović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Veći­na nekadašn­jih ve­likana su izgu­rani iz Top 5, pa čak i top 10 proizvođača, a samo Sam­sung i Ap­ple us­pi­je­va­ju odoliti ‘nale­tu’ iz Kine.

Published On 30 Aug 2022