Mario Draghi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma pos­to­jećim prak­sama u Evrop­skoj uni­ji, 10 pos­to zemljiš­ta nam­jer­no je os­tavl­jeno neo­brađeno, ali se to mora promi­jen­i­ti radi sman­jen­ja ovis­nos­ti o uvozu poljoprivred­nih proizvo­da.

Published On 01 Apr 2022

Ital­i­jan­s­ki pre­mi­jer Mario Draghi imen­o­vao je na čelo tajne službe kar­i­jer­nu diplo­matk­in­ju Elis­a­bet­tu Bel­loni, prvu ženu na tom os­jetljivom mjes­tu.

Published On 12 May 2021