Manjine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Svakog dana se i na granici Ukrajine sa Moldavijom i Rumunijom ponavlja ista scena: vojni kamion stiže u centar grada, a oko njega majke i rođaci pokojnika mirno i tiho plaču.

blog by Christian Eccher
Published On 25 Jul 2023