Manjine

U Hrvatskoj se održavaju peti izbori za vijeća nacionalnih manjina. Približno 254.000 birača iz 22 nacionalne manjine imaju pravo da izaberu svoje članove vijeća i predstavnike u lokalnim zajednicama. Pripadnici nacionalnih manjina ističu da su izbori bitni za rješavanje životnih problema građana na najnižim nivoima administrativnih jedinica. Upozoravaju na neophodnu promjenu zakona kojom bi manjinska […]