Majmunske boginje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz In­sti­tu­ta su kaza­li kako su prove­dene sve neophodne mjere pre­ma obol­jelom i kon­tak­ti­ma, u cilju spr­ječa­van­ja i suzbi­jan­ja širen­ja zarazne bolesti.

Published On 31 Jul 2022