Mafija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­tra­ga u Ital­i­ji pokaza­la je da mafi­ja u Toskani ne­propis­no od­laže hil­jade tona otro­vnog ot­pa­da iz postro­jen­ja kožne in­dus­tri­je, ugrožava­jući tako jed­nu od na­jl­jepših regi­ja u zemlji.

Published On 22 Aug 2021