Mađarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EP os­u­dio „nam­jerne i sis­tem­atske na­pore mađarske Vlade“ da potkopa eu­ropske vri­jed­nos­ti i za­tražio od Brisela rezul­tate u pro­ce­su po članu 7 Ugov­o­ra EU koji se vodi pro­tiv te države.

Published On 15 Sep 2022