Los Angeles

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tay­lor Swift i Bil­lie Eil­ish os­vo­jile su glavne na­grade, dok je Be­y­once posta­la na­j­na­građi­vani­ja izvođači­ca u his­tori­ji Gram­my nagra­da.

Published On 15 Mar 2021