Lokalni izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kan­di­dat Cen­tra za gradon­ačel­ni­ka Spli­ta odnio je uvjerljivu pob­je­du u dru­gom krugu pri­jevre­menih izb­o­ra; pro­tukan­di­dat Zo­ran Đo­gaš mu česti­tao na pob­je­di.

Published On 10 Jul 2022