Logoraši

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ma­tri­ca je uvi­jek bila ista, vo­js­ka bi gra­nati­rala selo, sravni­la mnoge kuće sa zemljom, a po­tom bi upali, ubi­jali, pl­jačkali, palili kuće i džami­je, i odvodili ljude u kon­cen­tra­cione lo­gore.

opinion by Tomislav Marković
Published On 13 Sep 2021