Lloyd Austin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Moja poru­ka kolega­ma je jas­na – tre­bamo se kon­sul­ti­rati, od­luči­vati i djelo­vati za­jed­no, rekao je novi šef Pen­tag­o­na Lloyd Austin.

Published On 18 Feb 2021