Live Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Guter­res u Ki­je­vu: Nuk­learni rat je neza­mis­liv

Guter­res je također poz­vao na otvo­ran­je ko­ri­do­ra za evakuaci­ju iz ukra­jin­skog gra­da Mar­i­upol­ja, navodeći da je grad pod op­sadom „kriza u krizi“.

Published On 28 Apr 2022