Live Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja tvr­di da je SAD di­rek­t­no uključen u rat u Ukra­ji­ni

Amer­ič­ki pred­sjed­nik želi da Ukra­ji­na po­razi Rusi­ju te je Ki­je­vu is­poručio oruž­je vri­jed­no mil­i­jarde dolara, no amer­ič­ki dužnos­ni­ci ne žele di­rek­tan sukob između amer­ičk­ih i ruskih vo­jni­ka.

Published On 02 Aug 2022

Ki­jev tvr­di da će usko­ro pono­vo za­uzeti Her­son

Ukra­jinske snage poste­peno napre­du­ju pre­ma her­son­skoj oblasti koju je Rusi­ja okupi­rala početkom in­vaz­i­je, tvr­di pred­sjed­nik Volodimir Ze­len­s­ki.

Published On 24 Jul 2022