Lionel Messi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako su ne­davno Mes­si i Barcelona postigli do­gov­or o pro­dužetku sarad­nje, do pot­pisa novog ugov­o­ra nije doš­lo zbog “ekonom­skih i struk­tu­ral­nih prepre­ka”.

Published On 05 Aug 2021