Liga nacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je us­p­jela doći do treće pob­jede u ovo­godišn­joj Ligi naci­ja, a na za­gre­bačkom Mak­simiru je pala vrlo jaka Dan­s­ka rezul­tatom 2:0.

Published On 22 Sep 2022

Crnu Goru je za­h­vati­la no­gomet­na grozni­ca nakon do­brih rezul­ta­ta u Ligi naci­ja, a poseb­no nakon uvjerljive pob­jede nad Ru­mu­ni­ma u Bukureš­tu, gdje je brilji­rao Ste­fan Mu­goša.

Published On 15 Jun 2022