Liga Europe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra na ve­liku pred­nost u odno­su na Par­ti­zan, u nas­tavku pr­ven­st­va igrat ćemo kao da ona ne pos­to­ji, is­takao je sport­s­ki di­rek­tor Cr­vene zvezde.

Published On 04 Jan 2021

Os­i­jek je pono­vo po­bi­je­dio PSV, Di­namo je igrao bez golo­va pro­tiv Odd­sa, Ha­j­duk je po­bi­je­dio Brond­by, a Zvez­da je bila bol­ja i u re­vanšu pro­tiv Sparte.

Published On 03 Aug 2017