Liban

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Liban i Izrael, koji su postigli kon­ačni pri­jed­log spo­razu­ma uz posre­dovan­je SAD-a, ne­ma­ju diplo­matske odnose, ali su blizu spo­razu­ma o de­markaci­ji nji­hove morske granice.

Published On 11 Oct 2022