LeBron James

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Košarkaš LA Lak­er­sa je žesto­ki kri­tičar Don­al­da Trumpa i često je gov­o­rio pro­tiv rasne ne­jed­nakosti, poseb­no nakon sm­r­ti Georgea Floy­da.

Published On 08 Jan 2021