LeBron James

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kad sam do­bio ponude Dal­las Cow­boysa i Seat­tle Sea­hawk­sa, počeo sam razmišl­jati o ‘foot­bal­lu’, o tome da bih mo­gao biti na terenu ned­jeljom, priz­nao je Le­Bron James.

Published On 28 Sep 2021

Košarkaš LA Lak­er­sa je žesto­ki kri­tičar Don­al­da Trumpa i često je gov­o­rio pro­tiv rasne ne­jed­nakosti, poseb­no nakon sm­r­ti Georgea Floy­da.

Published On 08 Jan 2021