Lažne vijesti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Greene, jed­na od na­j­glas­ni­jih savezni­ka bivšeg pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa u Kon­gre­su, ne­davno je došla na naslovnice zbog poređen­ja ograničen­ja zbog ko­rona virusa s nacis­tičkim pro­gonom Ži­do­va.

Published On 03 Jan 2022