Latvija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Latvi­ji je potreb­no stal­no amer­ičko vo­jno pris­ust­vo da bi se vo­jno odvrati­la Rusi­ja i zato želi da po­jača svo­je odbram­bene po­ten­ci­jale amer­ičkim pro­tuzračn­im raket­nim sis­temi­ma Pa­tri­ot, navo­di Riga.

Published On 29 Nov 2021