Lana Pudar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lana Pu­dar je na Evrop­skom pr­ven­stvu u Rimu već nas­tupi­la u dis­ci­pli­ni 50 metara lep­tir u ko­joj je za­uzela 10. mjesto, dok je još očeku­je nast­up na 200 metara lep­tir.

Published On 15 Aug 2022