Kup Njemačke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posljed­nji polu­fi­nal­ista Kupa Nje­mačke za ovu se­zonu je Werder. Tim iz Bre­me­na savladao je Schalke u gos­ti­ma sa 2:0 i plasir­ao se među če­tiri na­jbol­je ekipe ovog tak­mičen­ja.  

Published On 04 Apr 2019

Poz­nati su prvi polu­fi­nal­isti no­gometnog Kupa Nje­mačke. Među če­tiri klu­ba plasir­ali su se Leipzig, nakon pob­jede nad Augs­bur­gom, te Ham­burg koji je savladao Pader­born.

Published On 03 Apr 2019

Vodeći klub Bun­deslige Borus­sia iz Dort­mun­da mučio se u dru­gom kolu na­cionalnog kupa. Tek nakon pro­duže­ta­ka eli­m­in­isala je dru­goli­gaša Union Berlin. U der­bi­ju večeri Bay­er Lev­erkusen je deklasir­ao Borus­si­ju Men­henglad­bah. 

Published On 01 Nov 2018

Bay­ern iz Min­hena odbranio je tit­u­lu u Kupu Nje­mačke. U fi­nalu su Bavar­ci savladali na­jvećeg ri­vala – Borus­si­ju iz Dort­mun­da. 

Published On 18 May 2014

Borus­sia Dort­mund prvi je fi­nal­ista nje­mačkog Kupa. Sinoć su po­bi­jedili Wolfs­burg sa 2:0 i sada čeka­ju pob­jed­ni­ka večer­ašn­jeg du­ela između na­jtro­fe­jni­je ekipe u Kupu Bay­er­na i dru­goli­gaša Kaiser­slauter­na. 

Published On 16 Apr 2014