Kulturna baština

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Go­to­vo dva mileni­ja otkako je iz­građen Hadri­janov zid koji je tre­bao zadržati horde var­vara, arhe­olozi na sjeveru En­gleske suočava­ju se s novim nepri­jatel­jem.

Published On 09 Feb 2022