Kultura

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Područja Jahićevog naučnog djelovanja bila su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima.

Published On 21 Apr 2024