Kultura u Srbiji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022

Pre­sud­na je važnost rizika i izlas­ka iz zone kom­fo­ra (au­to­ra, izvođača i in­sti­tu­ci­ja) da bi se brisale granice koje po­zorište i dal­je drže her­metičn­im, sma­tra na­jm­lađa do­bit­ni­ca Na­grade Bo­jan Stupi­ca.

Published On 13 Jan 2022