Kriza eurozone

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glavni ra­zlog snažnog ubrzan­ja in­flacije su reko­rd­no vi­soke ci­jene gori­va i prirodnog plina koje su do­dat­no povećali rat u Ukra­ji­ni i sankci­je Rusi­ji zbog in­vaz­i­je na sus­jed­nu zemlju.

Published On 01 Apr 2022