Krim

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Na našim južn­im grani­ca­ma, uključu­jući Krim, Rusi­ja ima pril­ično moćnu pro­tuzračnu odbranu. Sposob­na je da odbi­je nepri­jateljske zračne udare iz svih prava­ca i na svim visi­na­ma i brz­i­na­ma”

Published On 08 Nov 2021