Krijumčarenje ljudi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obil­ježa­va se Evrop­s­ki dan borbe pro­tiv tr­govine ljudi­ma. U Bosni i Herce­govi­ni masovni mi­graci­js­ki tokovi i lan­ci kri­jumčaren­ja mi­grana­ta i izb­jegli­ca, na­jnovi­ji su tren­dovi povezani s tr­govi­nom ljudi­ma, te su do­dat­ni iza­zov za vlasti u toj državi. Dolaze uvjer­a­van­ja kako su nadležn­i­ma u fokusu kaz­ne­na djela kri­jumčaren­ja.

Published On 18 Oct 2020