Kreditni rejting

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rejting SAD je smanjen sa najvišeg nivoa sa oznakom AAA za jedan stepen, na nivo AA+; nova, nepovoljnija evaluacija kreditnog rejtinga još je u okvirima investicijskog ranga.

Published On 02 Aug 2023

Dugoročni izgledi Bosne i Hercegovine revidirani su sa stabilnih na pozitivne zbog poboljšanja političkih prilika, brzog uspostavljanja vlasti nakon izbora i statusa kandidata za EU.

Published On 07 Feb 2023