Krediti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kreditni standardi su pooštreni, naročito na tržištu hipotekarnih kredita, prije svega zbog posljedica rata u Ukrajini.

Published On 23 Dec 2022