Kosovske carine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer Koso­va je rekao da rec­i­procitet nije uve­den zbog os­vete niti ina­ta, nego sma­tramo da je to zdrav prin­cip do­bro­sus­jed­skih odnosa, koji se za­s­ni­va na kon­cep­tu jed­nakost.

Published On 04 Oct 2021