Korona virus

Oezlem Tuereci i Ugur Sahin ujedinjuju medicinska istraživanja sa svojim uvjerenjem u praktičnu korist nauci te će biti odlikovani Velikim križem sa zvijezdom za zasluge.

26 Feb 2021

Čelnici zemalja Evropske unije održavaju dvodnevni online samit, na kojem se raspravlja o epidemiološkoj situaciji i problemu s proizvodnjom i isporukom vakcina te o sigurnosnim izazovima.