Kontekst

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako zadržati stanovništ­vo u regi­ji? Zbog čega se isel­java­ju i vi­sokoo­bra­zo­vani i si­tuirani? U čemu se sve ogleda­ju gu­bi­ci od­laskom rad­no sposob­nih građana?

Published On 29 Aug 2022