Konjički sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za svo­ju posljed­nju utrku priprema se konj službeno ran­gi­ran kao na­jbolji na svi­je­tu. Nje­go­va tržiš­na vri­jed­nost pro­ci­jen­je­na je na više od 160 mil­iona dolara. Konj po imenu Frankel u svo­joj trkačkoj kar­i­jeri nikad nije po­ražen. 

Published On 19 Oct 2012