Kongo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od počet­ka go­dine je u na­padi­ma naoružanih na­padača i nasilju među za­jed­ni­ca­ma na is­toku zeml­je pogin­u­lo više od 300 lju­di.

Published On 01 May 2021